1er Congrés del Tecer Sector Social

Resumen del proyecto

Fecha y lugar

23 - 24 Marcha 2007, Barcelona, España

Organizadores

Taula

Detalles del proyecto

El 1er Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya neix amb la voluntat d' esdevenir un moment clau per debatre i aprofundir en els reptes principals de la millora del Tercer Sector Social tot enfortint la cohesió entre les entitats i el seu reconeixement com a agents influents en les polítiques socials. Volem crear un espai de debat i d'intercanvi, un lloc de coneixement i projecció, de creació de contingut i de sensibilització cap a les persones i els col·lectius més dèbils.

Compartim un objectiu: treballar per a la inclusió dels col·lectius més desafavorits.

La Taula va ser constituïda l'any 2003, després d'un any de treball previ en el qual es van fixar les bases d'un projecte per al reforçament del tercer sector social. El seu objectiu és aglutinar, amb el consens més ampli possible, les entitats del Tercer Sector Social, per tal de treballar per a la millora del benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes i, de manera prioritària, per a la seva inclusió social.

La Taula és una plataforma constituïda l'any 2003 per les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En formen part 23 organitzacions de segon nivell, que representen a més de 2.000 entitats no lucratives: associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social i empreses d'inserció.

La seva missió és incidir en les polítiques públiques per a la millora del benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes i la seva inclusió social i treballar per la consolidació, millora i reconeixement de les organitzacions de la societat civil que treballen al seu servei.

Les entitats que formen part de la Taula són:

 • AIRES (Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya)
 • CÀRITAS CATALUNYA
 • COCARMI (Comitè Català de Representants de Minusvàlids)
 • COOPERATIVES D'INICIATIVA SOCIAL (Sectorial de la FCTC)
 • COORDINADORA DE TALLERS DE CATALUNYA
 • CREU ROJA A CATALUNYA
 • ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)
 • FACEPA (Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes)
 • FATEC (Federacions d'Associacions de Gent Gran de Catalunya)
 • FCD (Federació Catalana d'Associacions d'Ajuda al Drogodependent)
 • FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
 • FEATE (Federació d'entitats d'assistència a la Tercera Edat)
 • FECEC (Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer)
 • FEDAIA (Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i a l'Adolescència)
 • FEPA (Federació d'Entitats de Pisos FUNDACIO)
 • FOCAGG (Federació d'organitzacions catalanes de gent gran)
 • FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI
 • FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL
 • FUNDACIÓ PERE TARRÉS
 • FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU
 • MINYONS ESCOLTES GUIES SANT JORDI
 • MLP (Moviment Laic i progressista)
 • VORAVIU (Federació Catalana d'Entitats Pro Intel·ligència Límit)

For more information: http://www.taulasocial.org

Oportunidades de voluntariado

Welcoming of participants and conference logistics.Proyectos a corto plazo

ICVoluntarios promueve el voluntariado y su reconocimiento, favoreciendo la participación del ciudadano, poniendo en contacto organizaciones, individuos y comunidades así que acompañando sus esfuerzos en esta área. En esta perspectiva, ICVoluntarios desarrolla proyectos y lleva iniciativas.

©1998-2022 ICVolunteers|diseño + programando mcart group|Actualizado: 2019-01-28 10:52 GMT|Nuestra política|